2030 Bergen

10 av 10 klimahodepiner ble løst under 2030 Bergen!

1/16

- til alle som gjorde 2030 Bergen til et grønt lyspunkt i et ellers litt tøft år  Ambisiøse mennesker fra næringslivet, akademia og ideelle organisasjoner gikk sammen for å skape en fossilfri framtid, og vi sitter nå igjen med 10 kreative og nyskapende løsninger på 10 klimahodepiner! 


Veien videre: Nå jobber vi for å planlegge hvordan 2021 skal se ut. Nå er det snart 9 år igjen til 2030, og vi trenger de skarpeste studentene, de store næringslivsaktørene og de meste ambisiøse hodene til neste år også om vi skal klare å bli fossilfri.

Til høgre ser du det store maskineriet bak 2030 Bergen. Hvem ønsker du at skal dele sine hodepiner til neste år? 20tretti er et program av STARTUPLAB, en inkubator for ambisiøse teknologistartups.
Bergen kommune trodde på våre første planer for programmet, og GC Rieber, BKK, Lerøy, BOB BBL & Fjordkraft-ligaen Fan Club turte å definere og dele sine klimahodepiner.

Takk til DNB & NCE Seafood Innovation for gode partnerskap. BDMG på Universitetet i Bergen og Knowit Experience var lydhøre da vi ville lage hybrid av brukerdesign og systemtenking - dette skal vi jobbe videre med!

Takk til samarbeidspartnerne i programmet, uten dere hadde vi ikke fått like skarpe hoder til å bryne seg på næringslivets klimahodepiner: Bergen Næringsråd, Høgskulen på Vestlandet HVL, NHH Norwegian School of Economics,  Centre for Climate and Energy Transformation, UiB Collaboratory, NORCE, YoungTech Bergen, Solheimsviken AS, Klimapartnere, Norsk klimastiftelse, Skift, Fagskolen Kristiania, Om i Morgen, Start NHH, Start Bergen, Entro, Bergen Entrepreneurship Academy: Soft launch, Bærekraftige liv.

Takk til mentorer og jury fra NORCE, BIR, Skanska, ABB, Universitetet i Bergen, BRGN, Sarsia Seed, Bergen kommune, Centre for Climate and Energy Transformation, NILU - Norsk institutt for luftforskning, Høgskulen på Vestlandet HVL, Norsk klimastiftelse og mange flere.

Tusen takk